Belçika’daki Karmaşık Devlet Yapısı

Belçika’daki Karmaşık Devlet Yapısı

Belçika’ya ayak basalı bugün itibariyle 1 ay oldu. Farklı bir kültür, farklı bir dil, farklı yemekler, farklı insanlar yani kısaca yeni bir hayat deneyimi burası, bizim için. Rastgeleliğin hüküm sürdüğü bir toplumdan, her şeyi kurallar çerçevesinde ilerleyen sürekli rutinin işlediği bir topluma ayak uydurmanın oldukça garip bir deneyim olduğunu da itiraf etmeliyim. Ama böylesine ilginç bir tecrübeyi tattığım için de memnunum hayatımdan. Geriye dönüp, neler yaşadığımı ve neler hissettiğimi hatırlayabilmek, burada yeni bir hayata başlayacaklara yardımcı olabilmek ya da sadece Belçika’yı merak edenlerin meraklarını giderebilmek adına deneyimlerimi yazmayı planlıyorum, burada.İlk yazımın konusu ise oldukça sıkıcı görünse de Belçika’da ki devlet yapısı olacak. Belçika’nın karmaşık devlet yapısını anlatmaya çalışacağım.

Ülkeyi en genel haliyle iki farklı toplumsal grubun oluşturduğu söylenebilir. Bana göre Belçika’nın en karakteristik özelliği bir çok ilginç kontrastı içinde barındırıyor oluşu.

Belçika, Flamanca’nın resmi dil olduğu Flaman Bölgesi, Fransızca’nın resmi dil olduğu Valon bölgesi ve her iki dilin de resmi sıfatını taşıdığı Brüksel başkent bölgesinden oluşuyor. Geçmişe dönüp baktığımızda, ülkede belirgin bir Valon egemenliği gözlemliyorken, günümüze doğru yaklaştıkça, flamanlar çalışkanlıklarıyla ön plana çıkarak Belçika ekonomisindeki ipleri ellerine geçirmeyi başarmışlar. Ülkede Valon egemenliğinin hakim olduğu dönemlere baktığımızda, aristokrasinin izlerini hemen hemen her alanda gözlemlemek mümkün. Bu konuda okuduğum ilginç bir örnek var. Ülke Valon egemenliğindeyken, bir insanın oyu sahip olduğu mülklerin sayısıyla doğru orantılıymış. Yani, 5 mülkü olan birinin oyu 5 oy sayılıyormuş. Bu dönemde Flamanlar’ın ekonomik durumu pek de iyi olmadığından, sayıca fazla olmalarına rağmen yönetimde söz sahibi olmaları söz konusu bile olamıyormuş. Bu sayede Valonlar uzun süre yönetimi ellerinde tutmayı başarmışlar. Daha sonra bu kuralın değişimi ve herkesin oyunun Flaman ya da Valon gözetmeksizin eşit sayılmasıyla, Flamanlar ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlar. Ülkenin geneline hakim bu iki etnik grubun karakteristiklerine baktığımızda ise, çok ilginç detayları gözlemlemek mümkün. Valonlar biraz da Fransız havasının etkisiyle çok daha romantik ve kibar iken Flamanların bu konuyu çok da önemsemedikleri söyleniyor. Ülkede en genel haliyle iki farklı etnik grup olsa da, tamamı Valon Bölgesi’nin sınırları içinde kalan ve Almanya’ya komşu Almanca konuşulan küçük bir topluluk da bulunuyor. Bu bölge Valon bölgesine bağlı olmakla birlikte bazı alanlarda özerkliğe sahip ve yaşadıkları bölgede resmi dilleri Almanca.

Read more: http://www.erasmusrehberi.com/belcikadaki-karmasik-devlet-yapisi/#ixzz228y3uDaV

Cevapla